Wat zijn successierechten (erfbelasting)?

Al sinds eeuwen bestaat er in Nederland successiebelasting of daarmee vergelijkbare heffingen.
Dat geldt vooral voor de heffing over erfrechtelijke verkrijgingen (belasting over de nalatenschap). In 1956 werd de wet ingevoerd die nu nog ten grondslag ligt aan de heffing van belasting wanneer iemand overleden is of wanneer iemand een schenking doet.
In 2010 werd de Successiewet 1956 herzien. Toen werden de termen “erfbelasting” en “schenkbelasting” geïntroduceerd.
Alhoewel de term “successierechten” nu officieel vervangen is door de term “erfbelasting”, spreken nog veel mensen over successierechten als zij het over de belasting over de nalatenschap hebben.
De tarieven en de vrijstellingen kun je op deze site vinden. (link Tarieven en Vrijstellingen Erfbelasting )

Zonder nou vervelend te doen tegenover de belastingdienst, moet toch gezegd worden dat de meeste mensen de betaling van successiebelasting als hoogst onrechtvaardig beschouwen (Leuker kunnen we het niet maken, wel onsympathieker).

Degene die overleden is, heeft toch zeker al zijn hele leven belasting moeten betalen over het door hard werken bijeengebrachte vermogen? Alsof het nog niet erg genoeg is om een dierbaar familielid te verliezen en vervolgens nog een groot gedeelte van de erfenis af te moeten dragen aan de grijpgrage vingers van de belastingdienst…..

De belastingdienst gaat overigens uit van het standpunt dat de draagkracht van ontvanger van de erfenis wordt verbreed en ziet dit als een grondslag voor de heffing van successierecht.

Of je het hier nu mee eens bent of niet, het blijft zonde van het geld om te veel (successie)belasting te moeten betalen.
Erfenis Advies staat je bij met raad en advies als je vragen hebt over de aangifte erfbelasting, zodat er niet meer betaald wordt dan nodig is.

Ook vragen over toekomstig te betalen successierechten kun je aan Erfenis Advies stellen, bijvoorbeeld als je aan het opstellen of aanpassen van je testament denkt. Wij adviseren je graag!

Bij het invullen van de aangifte erfbelasting (aangifte recht van successie), kunnen er een heleboel vragen rijzen. Vragen bijvoorbeeld over:

 • Hoe moet ik de inboedelgoederen waarderen? En de woning?
 • En een tweede woning of een verhuurde woning?
 • Hoe pas ik het tarief en vrijstellingen toe?
 • Hoeveel erfbelasting moeten wij per persoon betalen?
 • Mag ik de kosten van de notaris aftrekken?
 • Is een rente afspraak over de vorderingen van de kinderen mogelijk?
 • Hoe moet ik levensverzekeringen, pensioenen, vruchtgebruik opgeven? 
 • Mijn ouders hebben de rente over de schuldigerkenningen niet altijd betaald… En nu?
 • Hoe zit bijvoorbeeld met verrekenstelsels in huwelijksvoorwaarden, de 30-dagenclausule, generation-skipping, ik-opa clausules, makingen vrij van recht?
 • Hoe zit het met de vrijstellingen voor bijvoorbeeld ongehuwde samenwoners, minderjarige kinderen, goede doelen-instellingen?
 • Hoe werkt de aftrekbaarheid van hypotheken en hoe zit het dan met de levensverzekeringspolis die is gesloten om de hypotheek af te lossen?
 • Mijn ouders hebben tijdens hun leven het huis aan de kinderen overgedragen onder voorbehoud van het woongenot. Waar loop ik nu tegen aan?
 • Hoe zit het met de invordering, of met dubbele heffing?
 • Hoe gaat het indienen van een beroep en bezwaar?
 • Zijn er bedrijfsopvolgingsregelingen?
 • Enzovoorts, enzovoorts;

Vragen over successierecht of erfrecht?
Erfenis Advies heeft het antwoord voor jouw persoonlijke geval!