Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2022

 Tarief 1:  Partners en kinderen 2022  :     Tarief 2 :  Anderen 2022 :
  tot  130.425 euro                10%     tot 130.425 euro                 30%
  meer dan 130.425 euro     20%     meer dan 130.425 euro     40%

 

 

JAAR 2022Vrijstelling schenkbelasting ouders aan kinderen
5.677 euroJaarlijks
106.671 euroEenmalig voor kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar voor eigen woning (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
56.724 euroEenmalig voor studie van het kind (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
27.231 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.274 euro (Jaarlijks)

 

Bij een normale schenking van 5.677 euro per jaar per kind (of minder) of bij een schenking aan anderen (tot 2.274 euro) hoeft er geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor alle andere schenkingen geldt dat er vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte moet worden gedaan. De aangifte kan worden gedownload via de site van de belastingdienst.
Er bestaan drie soorten vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

 1. De normale eenmalige verhoogde vrijstelling van 27.231 euro;
 2. Eenmalige voor studie/opleiding 56.724 euro;
 3. Eenmalige voor financiering eigen woning 106.671 euro;

Schenken van deze bedragen mag, als het kind op het moment van de gift tussen de 18 en 40 jaar is. (is het kind ouder, dan kan het nog als de partner van het kind jonger dan 40 jaar is.
En schenken op de dag dat je kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

De eenmalige van 106.671 euro wordt ook wel de “jubelton” genoemd. Het bedrag kan worden gesplitst in een vrij te besteden bedrag van 27.231 euro en een bedrag boven de 27.231 euro. Het bedrag boven de 27.231 euro moet verplicht gebruikt worden voor de eigen woning van de begiftigde, dat wil zeggen voor de aankoop van een woning, aflossen van een hypotheekschuld op de eigen woning, verbouwing, afkoop erfpachtsrecht.

Ouders mogen de eenmalige verhoogde vrijstelling van 106.671 euro ook verdelen over drie jaren.

Niet alleen ouders mogen hun kind de eenmalige verhoogde vrijstelling voor financiering woning schenken. De vrijstelling geldt ook als je het bedrag van een suikeroom of van een je buurvrouw ontvangt. In dat geval is er van het bedrag 2.274 euro vrij te besteden en de rest moet voor de financiering van de eigen woning van de begiftigde worden gebruikt.

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

De schenking moet gebruikt worden voor de financiering van de eigen woning van de begiftigde.
Dat wil zeggen: aankoop van een woning waarin de begiftigde zijn hoofdverblijf heeft, verbetering/verbouwing van die woning, aflossing hypotheek of afkoop van erfpachtsrecht.

De eigen woning moet een zogenaamde eigen woning zijn. Dat wil zeggen een woning die in box 1 van de Inkomstenbelasting valt. De vrijstelling is niet van toepassing als er een vakantiehuisje of een beleggingspand van het geschonken bedrage gekocht wordt.

Voor aflossing van de hypotheek is de vrijstelling ook alleen van toepassing als het gaat om een box 1 lening.

 

Cijfers 2021:

Hieronder nog even de cijfers van het jaar 2021 voor degenen die nog vóór het einde van het jaar willen schenken 😆

Vrijstelling Schenkbelasting jaar 2021

schenking door:

 • ouders aan kind:
  normale jaarlijkse schenking: 6.604 euro

 • ouders aan kind:
  Eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen 18 <> 40 jaar:
  normale eenmalige verhoogde schenking:   26.881 euro
  eenmalige schenking voor financiering eigen woning kind: 105.302 euro
  eenmalige schenking bestemd voor studie/opleiding-financiering kind: 55.996 euro

 • schenkingen aan anderen: vrijstelling  3.244 euro

schenkingen aan anderen tussen 18 en 40 jaar voor financiering eigen woning:
eenmalig een vrijstelling van 105.302 euro