Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2018

2018Vrijstelling schenkbelasting ouders aan kinderen
5.363 euroJaarlijks
100.800 euroEenmalig voor kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar voor eigen woning (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
53.602 euroEenmalig voor studie van het kind (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
25.731 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.147 euro (Jaarlijks)

 

Bij een normale schenking van 5.363 per jaar per kind (of minder) of bij een schenking aan anderen (tot 2.147 euro) hoeft er geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor alle andere schenkingen geldt dat er vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte moet worden gedaan. De aangifte kan worden gedownload via de site van de belastingdienst.
Er bestaan drie soorten vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

  1. De normale eenmalige verhoogde vrijstelling van 25.731 euro;
  2. Eenmalige voor studie/opleiding 53.502;
  3. Eenmalige voor financiering eigen woning 100.800 euro;

Schenken van deze bedragen mag, als het kind op het moment van de gift tussen de 18 en 40 jaar is. (is het kind ouder, dan kan het nog als de partner van het kind jonger dan 40 jaar is.
En schenken op de dag dat je kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

De eenmalige van 100.800 kan worden gesplitst in een vrij te besteden bedrag van 25.731 en een bedrag boven de 25.731. Het bedrag boven de 25.731 moet verplicht gebruikt worden voor de eigen woning van de begiftigde, dat wil zeggen voor de aankoop van een woning, aflossen van een hypotheekschuld op de eigen woning, verbouwing, afkoop erfpachtsrecht.

Ouders mogen de eenmalige verhoogde vrijstelling van 100.800 euro ook verdelen over drie jaren.

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2017

2017Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen
5.320 euroJaarlijks
100.000 euroEenmalig voor kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
53.176 euroEenmalig voor studie van het kind (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
25.526 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.129 euro (Jaarlijks)

 

De tarieven van de schenkbelasting:
Deel van de belaste verkrijging in euro’sPartner of kinderenAndere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen)Overige verkrijgers
0 tot 122.269 euro10%18%30%
122.269 en hoger20%36%40%

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2016

2016Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen
5.304 euroJaarlijks
25.449 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie
53.016 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (of met een partner in die leeftijdscategorie) voor de eigen woning of een studie (verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan)

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.122 euro (Jaarlijks)

 

De tarieven van de schenkbelasting:
Deel van de belaste verkrijging in euro’sPartner of kinderenAndere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen)Overige verkrijgers
0 tot 121.903 euro10%18%30%
121.903 en hoger20%36%40%

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2015

2015Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen
5.277 euroJaarlijks
25.322 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie
52.752 euroEenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (of met een partner in die leeftijdscategorie) voor de eigen woning of een studie (verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan)

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.111 euro (Jaarlijks)

 

De tarieven van de schenkbelasting:
Deel van de belaste verkrijging in euro’sPartner of kinderenAndere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen)Overige verkrijgers
0 tot 121.296 euro10%18%30%
121.296 en hoger20%36%40%