Testament

In een testament kun je allerlei bepalingen opnemen die na je overlijden van kracht worden.
Bijvoorbeeld:
Erfstelling: Je kunt mensen tot je erfgenamen benoemen;
Onterving: Je kunt een kind onterven (of je kunt het kind in de legitieme stellen).
Legateren: Je kunt legaten maken. Dat betekent dat je erfgenamen de verplichting krijgen om het gelegateerde geld of het gelegateerde object (bijvoorbeeld een bepaald meubelstuk of een sierraad) aan de legataris af te geven.
Uitsluitingsclausule: Je bepaalt dat alles wat je erfgenamen van jou zullen erven nooit bij echtscheiding verdeeld hoeft te worden. Alles dat je erfgenamen (kinderen of kleinkinderen) zullen van je zullen erven zal buiten een huwelijksgoederengemeenschap blijven en dus privé van je eigen erfgenamen zijn. In geval van een echtscheiding kan de ex-echtgenoot van je erfgenaam niet de helft van de nalatenschap claimen, ook niet als zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren.

Als je geen testament hebt, zal bij je overlijden het wettelijk erfrecht gelden. Maar mocht je bepaalde wensen hebben, of als je de erfbelasting een bepaalde kant op wil bijsturen, kun je beter een testament laten maken. In beginsel mag iedereen van zestien jaar of ouder een testament op laten stellen en zélf bepalen wat er met zijn nalatenschap gebeurt. De vrijheid om bij testament over je nalatenschap te beschikken is groot, maar niet helemaal onbeperkt. Zo kun je wel een kind onterven, maar dit onterfde kind kan nog steeds een beroep op zijn legitieme portie doen. Het kind is dan nog steeds wel onterfd (geen erfgenaam), maar hij heeft wel recht op bepaalde aanspraken.
En zo kan ook een langstlevende echtgenoot die onterfd is nog altijd aanspraak maken op een bepaalde mate van verzorging.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van een testament of over de gevolgen van bepaalde regelingen, dan kun je deze vragen gerust aan ErfenisAdvies stellen.

 

Er bestaan veel typen testamenten:

Het de tweetrapsmaking, het vruchtgebruiktestament, keuzelegaat (tegen inbreng), quasi wettelijke verdeling of een combinatie van alles, zodat de erfgenamen ná overlijden kunnen kiezen wat nu eigenlijk het beste zal uitpakken.
Niet alleen kan ErfenisAdvies je uitleg geven over de erfrechtelijke gevolgen van een bepaald type testament, maar we kunnen ook de fiscale consequenties (erfbelasting) voor je bekijken. Aan de hand van berekeningen krijg je tekst en uitleg.
We luisteren naar jouw wensen. Je moet er zeker van zijn dat jouw bedoeling helemaal goed is verwoord in het testament dat de notaris op maakt.

Het maken van een keuze wordt een stuk inzichtelijker en eenvoudiger voor je!


Codicil

Een codicil is een uiterste wil waarvoor je niet naar de notaris hoeft te gaan. Het is dus een soort “doe het zelf” testamentje, maar er zijn duidelijke restricties verbonden aan de inhoud van het codicil. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om erfgenamen in een codicil te benoemen. Ook mag je geen executeur in je codicil benoemen.
In het codicil kun je wel regelen aan wie je bijvoorbeeld bepaalde sieraden, meubelstukken, schilderijen of boeken wil nalaten.
Het codicil moet helemaal met de hand worden geschreven. Verder mogen de datum en je handtekening niet ontbreken.
Als je ook een testament hebt laten opstellen, kun je de notaris vragen om het codicil aan het testament te hechten. Dan komt je codicil na je overlijden altijd “boven water”.

Let wel op met het “herroepen” van vorige uiterste wilsbeschikkingen als je naar de notaris gaat om een testament te maken. Wil je niet dat je eerder geschreven codicil ongeldig wordt, dan kun je de notaris vragen om in je testament te zetten dat je codicil in stand blijft. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een nieuw codicil schrijven.