Vruchtgebruik


Aan iemand kan het recht worden toegekend om het genot van bepaalde goederen te hebben.
Zo iemand wordt "vruchtgebruiker" genoemd.
Het vruchtgebruik van een woning wil zeggen dat de vruchtgebruiker gratis in het huis mag wonen.
Als iemand het vruchtgebruik van een bankrekening heeft, dan mag hij de rente in zijn eigen zak steken.

De vruchtgebruiker is geen eigenaar.
De eigenaar heet: “de hoofdgerechtigde”.
Deze wordt ook wel bloot-eigenaar genoemd, omdat zijn eigendomsrecht als het ware is uitgekleed en gunste van de vruchtgebruiker.
Een vruchtgebruik ontstaat in sommige gevallen krachtens het wettelijk erfrecht, bijvoorbeeld in het geval iemand zijn echtgenote heeft onterfd.
De wetgever wil niet dat een echtgeno(o)t(e) helemaal berooid achterblijft als iemand zo leuk is om zijn maîtresse tot enig erfgenaam te benoemen, en daarom kan de berooide echtgenote een vruchtgebruik van de echtelijke woning en de inboedel claimen.

Een recht van vruchtgebruik kan ook in een testament worden opgenomen, bijvoorbeeld om iemand (meestal de langstlevende echtgenoot) het genot van het huis en de inboedel te legateren. De (stief)kinderen worden dan tot (bloot)eig
enaar benoemd.
Bij vermogende mensen is het vruchtgebruiktestament populair omdat een vruchtgebruik voordelig kan zijn voor de successiebelasting.Stel uw vraag!

Heeft u een vraag op het gebied van erfrecht of successierecht?
Heeft u te maken met een erfenis? Is “boedelen” nou niet bepaald uw dagelijkse bezigheid? Geen probleem. Voor al uw vragen heeft Erfenis Advies een oplossing. Praktisch en Persoonlijk.


Erfenis Advies behandelt uw vraag vanaf 50 euro (incl. BTW)
Een algemene vraag wordt gratis beantwoord.
Alle prijzen op deze site zijn inclusief btw.